Servicii organizare eveniment de premiere și de prezentare a exemplelor de bune practici

Servicii mass-media – (televiziune, radio, presă scrisă)
4 decembrie 2015
Servicii de arhivare
4 decembrie 2015
Arata tot

Servicii organizare eveniment de premiere și de prezentare a exemplelor de bune practici

FEDERAŢIA NAȚIONALĂ A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ, cu sediul în Bucureşti, sector 1, Piaţa W. Mărăcineanu 1-3, scara 2, etaj 1, cam. 115, România, cod de înregistrare fiscală 7221327, înregistrată sub nr.63/22.05.2002 în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, beneficiar al proiectului „Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)”, conform contractului POSDRU/182/2.3/S/151536, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, organizează, prin PROCEDURA DE ACHIZITIE DIRECTA, în cadrul achiziţiei de „ Servicii organizare eveniment de premiere”, CPV 55120000-7 – Servicii reuniuni și conferințe la hotel.

Specificații tehnice: Achizitorul va organiza evenimentul în București. Vor fi asigurate servicii de:

  • Cazare cu mic dejun o nopte pentru 100 persoane;
  • Sală desfășurare eveniment 2 zile;
  • Masă pentru participanți la eveniment: 2 mese pentru 120 persoane;
  • Coffe break: 2 buc pentru 120 persoane
  • Transport sau decont transport pentru 100 persoane.

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut.

Toate informaţiile necesare, se pot obţine la tel. 0755143627

Persoana de contact: Ovidiu Gheorghe – expert achizitii.

e-mail: flexi.fsia@gmail.com

Comments are closed.