Servicii mass-media – (televiziune, radio, presă scrisă)

Materiale promoționale/publicitare
4 decembrie 2015
Servicii organizare eveniment de premiere și de prezentare a exemplelor de bune practici
4 decembrie 2015
Arata tot

Servicii mass-media – (televiziune, radio, presă scrisă)

FEDERAŢIA NAȚIONALĂ A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ, cu sediul în Bucureşti, sector 1, Piaţa W. Mărăcineanu 1-3, scara 2, etaj 1, cam. 115, România, cod de înregistrare fiscală 7221327, înregistrată sub nr.63/22.05.2002 în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, beneficiar al proiectului „Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)”, conform contractului POSDRU/182/2.3/S/151536, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, organizează, prin PROCEDURA DE ACHIZITIE DIRECTA, în cadrul achiziţiei de „ Pachet publicitate presa scrisa, TV, radio diseminare FPC”, CPV 79341400-0 – servicii de campanii de publicitate; CPV 92211000-3 – Servicii de producţie radiofonică ; CPV 92111250-9 – Producţie de filme de informare ; CPV 31527000-6 – Spoturi.

Specificațiile serviciilor: serviciile mass-media – (televiziune, radio, presă scrisă)

  • Spot Tv. – durata minim 15 sec., difuzat în intervalele orare 18-20, nr. total de difuzări 10, pentru minim 3 posturi TV naționale.
  • Spot Radio – durata 15 sec. difuzat în intervalele orare 08-10 și 15-19, nr. total de difuzări 10, pentru minim 3 posturi radio naționale.
  • Anunț în presa scrisă – total 10 apariții, în minimum 4 ziare cu acoperire națională, cu dimensiuni 17,5 cm.(baza) x 25,5 cm.(înalțime) sau apropiate ca dimensiuni.
  • Film editat cu durata de 10-15 min. (acest produs presupune inclusiv înregistrarea evenimentului).
  • Achizitie spatiu TV de realizare a unei emisiuni dezbatere de 30 min., la un post de televiziune nationala.

Produsele mass-media vor respecta cerințele Manualului de Identitate Vizuală POSDRU, în concordanță cu specificul proiectului „Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)” ID 151536 și cu cerințele aplicabile Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut.

Toate informaţiile necesare, se pot obţine la tel. 0755143627

Persoana de contact: Ovidiu Gheorghe – expert achizitii.

e-mail: flexi.fsia@gmail.com

Comments are closed.