Seminar regional Timisoara- 23 octombrie

INVITAŢIE de participare

Seminarul regional de promovare adresat persoanelor angajate din Regiunea Vest

 

 

Stimată doamnă/Stimate domn,

Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară (FSIA) are plăcerea de a vă invita să participați la Seminarul regional de promovare adresat persoanelor angajate din Regiunea Vest, organizat în cadrul proiectului POSDRU/182/2.3/S/151536 cu titlul „Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)”.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, se derulează pe o perioadă de 10 luni, fiind implementat în parteneriat cu Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificație și Produse Făinoase – ROMPAN și S.C. Formare Managerială în Turism S.R.L.

Obiectivul proiectului este de a crește competitivitatea și adaptabilitatea a 718 persoane angajate în intreprinderi/instituții din sectoarele economice incluse în direcțiile actuale de politică industrială (Procesarea alimentelor și băuturilor/Industrie alimentară) prin participarea la programe de formare profesională continuă, în vederea obținerii unei calificări complete și actuale, prin activități destinate calificării/recalificării, în corelare cu cerințele pieței muncii, competitivității și dezvoltării durabile.

Obiectivele specifice campaniilor de promovare privind oportunităţile de formare profesională a persoanelor angajate vizează:

  • dezvoltarea oportunităţilor de formare profesională şi promovarea beneficiilor FPC prin campanii de promovare adresate persoanelor angajate din 6 regiuni de dezvoltare;
  • promovarea accesului angajaţilor la programe FPC, în vederea obţinerii unui certificat de calificare cu recunoaştere naţională;
  • promovarea principiilor egalităţii de şanse, protecţiei mediului, siguranţei şi sănătăţii la locul de muncă. 

Între acţiunile planificate pentru promovarea oportunităţilor de formare profesională a persoanelor angajate, potrivit cererii pieţei muncii şi a ofertei forţei de muncă, în scopul îndeplinirii obiectivelor mai sus menţionate se numără şi Seminarul regional de promovare adresat persoanelor angajate din Regiunea Vest.

Seminarul regional de promovare adresat persoanelor angajate din Regiunea Vest se va desfășura în cadrul activităţii A1. Campanii de promovare privind oportunităţile de formare profesională a persoanelor angajate, potrivit cererii pieţei muncii şi a ofertei forţei de muncă, respectiv subactivitatea A.1.3. Organizarea şi desfăşurarea a 5 seminarii regionale de promovare adresate persoanelor angajate, privind nevoia şi oportunităţile de formare profesională la nivel regional, precum şi posibilităţile pe care le oferă piaţa actuală pentru dezvoltarea unei cariere de succes, în data de 23 octombrie 2015, la Hotel Strelitia, în municipiul Timișoara, începând cu orele 1000. 

Suntem convinşi că prin participarea dumneavoastră la Seminarul regional de promovare adresat persoanelor angajate din Regiunea Vest veţi avea o contribuţie importantă la identficarea cererii pieţei muncii şi a ofertei forţei de muncă, precum şi a posibilităţilor pe care le oferă piaţa actuală pentru dezvoltarea unei cariere de succes.

Detalii privind programul şi temele abordate în cadrul Seminarului regional de promovare adresat persoanelor angajate din Regiunea Vest sunt prezentate în agenda care însoţeşte prezenta invitaţie.

Informaţii suplimentare privind desfăşurarea Seminarului regional de promovare adresat persoanelor angajate din Regiunea Vest puteţi obține la tel: 021.222.24.05, e-mail: flexi.fsia@gmail.com.

Cu deosebită stimă,
Dragoş Vasile FRUMOSU
Manager Proiect

 


 

 

AGENDa Seminarului regional de promovare adresat persoanelor angajate din regiunea vest

23 octombrie 2015

Municipiul Timișoara

 

Activitatea A1. Campanii de promovare privind oportunităţile de formare profesională a persoanelor angajate, potrivit cererii pieţei muncii şi a ofertei forţei de muncă 

Subactivitatea A.1.3. Organizarea şi desfăşurarea a 5 seminarii regionale de promovare adresate persoanelor angajate, privind nevoia şi oportunităţile de formare profesională la nivel regional, precum şi posibilităţile pe care le oferă piaţa actuală pentru dezvoltarea unei cariere de succes

 

10:00 – 10:10 Welcome coffee break
10:10 – 13:00 Sesiune în plen

v  Prezentarea obiectivelor specifice ale campaniilor de promovare privind oportunităţile de formare profesională a persoanelor angajate din domeniul Procesarea alimentelor şi băuturilor/Industrie alimentară

v  Viziunea, priorităţile şi obiectivele strategice ale Strategiei Naţionale pentru Competitivitate (SNC) 2014-2020

v  Repere europene şi naţionale pentru dezvoltarea programelor de formare profesională a adulţilor

v  Zonele foste industrializate  –  prioritate a proiectului „Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)”

v  Sistemul actual de formare profesională continuă în România

13:00 –13:30 PAUZA DE PRÂNZ
13:30–15:30 Ateliere de dezbatere

v  Contextul socio-economic general la nivelul Regiunii Vest

v  Ocuparea resurselor umane la nivelul Regiunii Vest

v  Nevoia de formare profesională pentru domeniul Procesarea alimentelor şi băuturilor/Industrie alimentară identificată la nivelul Regiunii Vest

15:30-15:40 COFFEE BREAK
15:40-17:30 Ateliere de dezbatere

v  Posibilități de îmbunătăţire a competenţelor profesionale pentru angajaţii domeniului Industrie alimentară din Regiunea Vest

v  Corelarea nevoilor şi oportunităţilor de formare profesională la nivel regional, cu posibilităţile pe care le oferă piaţa actuală pentru dezvoltarea unei cariere de succes

v  Avantajele, beneficiile şi oportunităţile de formare profesională continuă pentru persoanele angajate în domeniul Procesarea alimentelor şi băuturilor/Industrie alimentară, la nivelul Regiunii Vest

v  Analiza și cunoașterea liniilor generale directoare ale Strategiei de promovare adresată persoanelor angajate privind nevoia de formare profesionala la nivelul tuturor regiunilor de implementare a proiectului şi beneficiile participării la programele FPC dezvoltată în cadrul proiectului „Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)”

17:30-18:00 Sesiune în plen

v  Posibilități de concretizare a viziunii actuale privind îmbunătăţirea competenţelor profesionale pentru angajaţii domeniului Procesarea alimentelor şi băuturilor/Industrie alimentară din Regiunea Vest

v  Concluzii și aspecte de menținut în dezbatere privind oportunităţile de formare profesională continuă pentru persoanele angajate în domeniul Procesarea alimentelor şi băuturilor/Industrie alimentară, la nivelul Regiunii Vest

18:00 ÎNCHIDERE EVENIMENT

 

 

Galerie Foto: