OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: Creșterea competitivității și adaptabilității a 718 persoane angajate în intreprinderi/instituții din sectoarele economice incluse în direcțiile actuale de politică industrială (Procesarea alimentelor și bauturilor/Industrie alimentară) și din zonele foste industrializate prin participarea la programe de formare profesională continuă, în vederea obținerii unei calificări complete și actuale, prin activități destinate calificării/recalificării, în corelare cu cerințele pieței muncii, competitivității și dezvoltării durabile.

OBIECTIVE SPECIFICE:

 • Dezvoltarea oportunităților de formare profesională și promovarea beneficiilor FPC prin campanii de promovare adresate persoanelor angajate din 5 regiuni de dezvoltare
 • Promovarea accesului angajaților la programe FPC, în vederea obținerii unui certificat de calificare cu recunoaștere națională
 • Dezvoltarea și furnizarea unor programe de FPC în vederea calificării/recalificării în meserii specifice sectorului economic PROCESAREA ALIMENTELOR Și BAUTURILOR/INDUSTRIE ALIMENTARĂ pentru 718 angajați
 • Imbunătățirea capacității profesionale a 718 angajați din intreprinderi/instituții din sectorul economic Procesarea alimentelor și băuturilor/Industrie alimentară inclus în direcțiile actuale de politică industrială și din zonele foste industrializate prin participarea la cursuri de FPC (calificare/recalificare) care respectă standardele recunoscute la nivel european, având la bază metode și material-suport adaptate necesităților moderne de învațare
 • Acordarea de subvenții participanților la programele de formare profesională derulate în cadrul proiectului
 • Sprijinirea accesului și participării la FPC prin organizarea unor schimburi de experiență și diseminare de bune practici în domeniul FPC
 • Promovarea principiilor egalității de șanse, protecției mediului, siguranței și sănatații la locul de muncă

Grupul tinta – este format din 718 angajati din care minimum 50% au domiciliul/reședința în zonele/județele/orașele foste industrializate, inclusiv zonele limitrofe acestora

Activitatile proiectului

A1  Campanii de promovare privind oportunitatile de formare profesionala a persoanelor   angajate, potrivit cererii pietei muncii si a ofertei fortei de munca

A2  Sprijinirea a 718 angajati in intreprinderi/institutii din sectoarele economice incluse in directiile actuale de politica industriala si din zonele foste industrializate pentru participarea la programe de formare profesionala continua in vederea calificarii/recalificarii acestora

A3  Organizarea unui schimb de experiente si diseminarea bunelor practici in domeniul formarii   profesionale continue

A4  Activitati specifice managementului de proiect

A5  Activitati de informare si publicitate a obiectivelor, activitatilor si rezultatelor proiectului

 

Meserii in care vor fi calificati cei din grupul tinta;

 • Brutar
 • Patiser
 • Morar
 • Lucrător în comerț
 • Lucrător in morărit si panificație
 • Agent deratizare, dezinsecție, dezinfecție