Proiectul se derulează în parteneriat între 3 organizații relevante, experiențele complementare și expertiza acestora asigurând o abordare integrată tuturor cerințelor derivate din proiect:

Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară

Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificație și Produse Făinoase – ROMPAN

S.C. Formare Managerială în Turism S.R.L.

Partenerii implicați sunt instituții cu experiență în domeniul formării profesionale, care au desfașurat proiecte de stimulare a adulților în scopul învațării pe tot parcursul vieții.

Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară

fsiaEste o organizație reprezentativă la nivelul ramurii industriei alimentare, a băuturilor și tutunului, singura semnatară  a Contractului Colectiv de Muncă Unic la nivelul ramurii care militeaza „Pentru un sindicalism nou, profesionist și al solidarității!”

Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară a fost creata în anul 1990 si a obținut personalitate juridică la data de 2 martie în acelasi an. Are in componență 105 sindicate membre cu peste 25.000 membri de sindicat si 10 uniuni regionale. Este membră a Confederației Sindicatelor Democratice din România (CSDR) și internațional este afiliată la Federația Europeană a Sindicatelor din Alimentație, Agricultură si Turism (E.F.F.A.T.)  și a Uniunii Internaționale a Muncitorilor din Alimentație, Agricultură, Hoteluri și Restaurante, Tutun și Ramuri Conexe (I.U.F.).

Principalele servicii oferite de Federație sunt: negocierea contractelor şi conflicte colective de muncă, asistenţa juridică, cursuri educaţionale, Reprezentări în organismele tripartite

Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificație și Produse Făinoase – ROMPAN

rompanPartenerul 1 este o organizație patronală de referință în domeniul industriei alimentare, recunoscută în statele membre ale Uniunii Europene. Reprezintă și apără interesele membrilor asociați (peste 200 de agenți economici) în relația cu organismele guvernamentale și neguvernamentale ale statului. De asemenea, contribuie la promovarea și dezvoltarea tehnică și economică a firmelor membre, furnizându-le servicii de: asistență și consultanță în derularea afacerilor; consultanță în vederea implementării sistemelor de management al calității, siguranței alimentelor și pentru siguranță și securitate operatională; proiectare pentru construcția de noi unități de producție, precum și retehnologizarea celor existente; strategii privind funcționarea și modernizarea sectorului; oportunități de finanțare pentru investiții prin programe naționale și europene

S.C. Formare Managerială în Turism S.R.L.

 

fmtFormare Managerială în Turism reunește teoreticieni de profil din mediul universitar și specialiști cu practică indelungată, cu menirea ofertării de servicii complexe de formare profesională pentru adulți.

Firma a fost înființată la începutul anului 2005 de către specialiști din turism, din domeniul universitar și din mari unități de profil, în scopul de a oferi cursuri de calificare și perfecționare/specializare la cele mai înalte standarde. Formare Managerială în Turism își desfașoara activitatea în domeniul serviciilor educaționale din: turism, management de proiect, accesare fonduri europene, industria alimentară și alte domenii industriale.

SC Formare Managerială în Turism este autorizată să desfașoare activități de formare profesională de către Autoritatea Națională pentru Calificări, cu avizul direct al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și al Ministerului Educației Naționale și cu avizele de specialitate necesare.