Materiale pentru desfășurare cursuri
4 decembrie 2015
Comunicat de presa masa rotunda Pitesti-2 decembrie
4 decembrie 2015
Arata tot

Materiale pentru desfășurare cursuri

FEDERAŢIA NAȚIONALĂ A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ, cu sediul în Bucureşti, sector 1, Piaţa W. Mărăcineanu 1-3, scara 2, etaj 1, cam. 115, România, cod de înregistrare fiscală 7221327, înregistrată sub nr.63/22.05.2002 în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, beneficiar al proiectului „Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)”, conform contractului POSDRU/182/2.3/S/151536, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, organizează, prin PROCEDURA DE ACHIZITIE DIRECTA, în cadrul achiziţiei de „Materiale pentru desfășurare cursuri”, se achiziționeaza direct: Materiale/echipamente de lucru pentru cursanti, CPV 18222000-1 – Haine de serviciu.

Produsele incluse în pachet se vor inscripționa cu identitatea vizuală a proiectului, cu respectarea cerințelor din Manualul de Identitate Vizuală POSDRU, în concordanță cu specificul proiectului „Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)” ID 151536 și cu cerințele aplicabile Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut.

Toate informaţiile necesare, se pot obţine la tel. 0755143627

Persoana de contact: Ovidiu Gheorghe – expert achizitii.

e-mail: flexi.fsia@gmail.com

Comments are closed.