Masa rotunda Galati-18 noiembrie

INVITAŢIE de participare

Masa rotundă regională pentru aprofundarea tematicii legăturilor între cererea pieţei muncii şi oferta de forţă de muncă

Regiunea Sud-Est

 

 

Stimată doamnă/Stimate domn,

 

Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară (FSIA) are plăcerea de a vă invita să participați la Masa rotundă regională pentru aprofundarea tematicii legăturilor între cererea pieţei muncii şi oferta de forţă de muncă din Regiunea Sud-Est, organizată în cadrul proiectului POSDRU/182/2.3/S/151536 cu titlul „Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)”.

 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, se derulează pe o perioadă de 10 luni, fiind implementat în parteneriat cu Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificație și Produse Făinoase – ROMPAN și S.C. Formare Managerială în Turism S.R.L.

 

Obiectivul proiectului este de a crește competitivitatea și adaptabilitatea a 718 persoane angajate în intreprinderi/instituții din sectoarele economice incluse în direcțiile actuale de politică industrială (Procesarea alimentelor și băuturilor/Industrie alimentară) prin participarea la programe de formare profesională continuă, în vederea obținerii unei calificări complete și actuale, prin activități destinate calificării/recalificării, în corelare cu cerințele pieței muncii, competitivității și dezvoltării durabile.

 

Obiectivele specifice organizării schimbului de experienţe şi diseminării bunelor practici în domeniul formării profesionale continue vizează:

  • promovarea accesului angajaţilor la programe FPC, în vederea obţinerii unui certificat de calificare cu recunoaştere naţională;
  • sprijinirea accesului şi participării la FPC prin organizarea unor schimburi de experienţă şi diseminare de bune practici în domeniul FPC;
  • promovarea principiilor egalităţii de şanse, protecţiei mediului, siguranţei şi sanătăţii la locul de muncă.

Între acţiunile planificate pentru aprofundarea tematicii legăturilor între cererea pieţei muncii şi oferta de forţă de muncă, în scopul îndeplinirii obiectivelor mai sus menţionate se numără şi Masa rotundă regională pentru aprofundarea tematicii legăturilor între cererea pieţei muncii şi oferta de forţă de muncă din Regiunea Sud-Est.

 

Masa rotundă regională pentru aprofundarea tematicii legăturilor între cererea pieţei muncii şi oferta de forţă de muncă din Regiunea Sud-Est se va desfășura în cadrul activităţii A3. Organizarea unui schimb de experienţe şi diseminarea bunelor practici în domeniul formării profesionale continue, respectiv subactivitatea A.3.2. Organizarea unui schimb de experienţă şi diseminarea ghidului de bune practici privind programele FPC derulate în cadrul proiectului în data de 18 noiembrie 2015, la Hotel Magnus (str. Oțelarilor, Micro 20), în municipiul Galați, începând cu orele 1000.

 

Suntem convinşi că prin participarea dumneavoastră la Masa rotundă regională pentru aprofundarea tematicii legăturilor între cererea pieţei muncii şi oferta de forţă de muncă din Regiunea Sud-Est veţi avea o contribuţie importantă la identficarea legăturilor între cererea pieţei muncii şi oferta de forţă de muncă, între angajat şi angajator, precum şi la stabilirea unor recomandări pentru strategii corespondente la diferite niveluri.

 

Detalii privind programul şi temele abordate în cadrul Mesei rotunde regionale pentru aprofundarea tematicii legăturilor între cererea pieţei muncii şi oferta de forţă de muncă din Regiunea Sud-Est sunt prezentate în agenda care însoţeşte prezenta invitaţie.

 

Informaţii suplimentare privind desfăşurarea Mesei rotunde regionale pentru aprofundarea tematicii legăturilor între cererea pieţei muncii şi oferta de forţă de muncă din Regiunea Sud-Est puteţi obține la tel: 021 222.24.05, e-mail: flexi.fsia@gmail.com.

 

 

Cu deosebită stimă,

Dragoş Vasile FRUMOSU

Manager Proiect


 

 

AGENDa Mesei rotunde regionale pentru aprofundarea tematicii legăturilor între cererea pieţei muncii şi oferta de forţă de muncă regiunea sud-est

18 noiembrie 2015

Municipiul Galați

 

Activitatea A.3. Organizarea unui schimb de experienţe şi diseminarea bunelor practici în domeniul formării profesionale continue

 

Subactivitatea A.3.2. Organizarea unui schimb de experienţă şi diseminarea ghidului de bune practici privind programele FPC derulate în cadrul proiectului  

 

10:00 – 10:10 Welcome coffee break
10:10 – 13:00 Sesiune de discuţii

v  Detalierea obiectivelor specifice organizării schimbului de experienţe şi diseminării bunelor practici în domeniul formării profesionale continue a persoanelor angajate din domeniul Procesarea alimentelor şi băuturilor/Industrie alimentară

v  Viziunea, priorităţile şi obiectivele strategice ale Strategiei Naţionale pentru Competitivitate (SNC) 2014-2020

v  Identificarea zonelor foste industrializate la nivelul Regiunii Sud-Est – prioritate a proiectului „Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)”

v  Rolul strategic al creşterii competitivităţii şi adaptabilităţii angajaţilor din sectorul economic Procesarea alimentelor şi a băuturilor/Industrie alimentară şi din zonele foste industrializate ale Regiunii Sud-Est în cadrul economiei

v  Sprijinirea accesului şi participării la FPC prin organizarea unor schimburi de experienţă şi diseminare de bune practici în domeniul FPC la nivelul Regiunii Sud-Est

13:00 – 13:30 PAUZA DE MASĂ
13:30 –15:10 Sesiune de discuţii

v  Aspecte particulare privind cererea pieţei muncii pentru domeniul Procesarea alimentelor şi băuturilor/Industrie alimentară în Regiunea Sud-Est

v  Corelarea ofertei forţei de muncă pentru domeniul Procesarea alimentelor şi băuturilor/Industrie alimentară cu cererea existentă în Regiunea Sud-Est

v  Exemple de bună practică cu privire la investiţia în resursele umane angajate în domeniul Industrie alimentară din Regiunea Sud-Est

Concluzii

v  Identificarea liniilor generale ale Ghidului de bune practici în domeniul formării profesionale continue cu tema „Dezvoltarea competenţelor profesionale necesare angajării într-o societate în continuă schimbare”, dezvoltat în cadrul proiectului „Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)”

v  Recomandări privind dezvoltarea unor strategii corespondente la diferite niveluri de îmbunătăţire a relaţiei cerere forţă de muncă –  ofertă forţă de muncă pentru domeniul Procesarea alimentelor şi băuturilor/Industrie alimentară din Regiunea Sud-Est

v  Concluzii și aspecte de menținut în discuţie privind cererea pieţei muncii şi a ofertei de forţă de muncă în domeniul Procesarea alimentelor şi băuturilor/Industrie alimentară, la nivelul Regiunii Sud-Est

15:10-15:30 ÎNCHIDERE EVENIMENT/ coffee break

 

 


 

 

Galerie Foto: