Eveniment premiere si diseminare bune practici 13-14 decembrie

INVITAȚIE

 

Stimată doamnă/Stimate domn

 

Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară, are plăcerea de a vă invita să participați la evenimentul organizat cu scopul diseminării bunelor practici și premierea a 86 de cursanți certificați în cadrul proiectului  POSDRU/182/2.3/S/151536 cu titlul ”Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)”. Evenimentul este organizat în urma unui concurs în rândul absolvenților cursurilor de calificare în industria alimentară.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și se derulează pe o perioada de 10 luni, fiind implementat în parteneriat cu Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificație și Produse Făinoase – ROMPAN și S.C. Formare Managerială în Turism S.R.L.

Valoarea totală a proiectului este de 8.569.641,50 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 8.398.248,67 lei.

Obiectivul proiectului este de a crește competitivitatea și adaptabilitatea a 718 persoane angajate în intreprinderi/instituții din sectoarele economice incluse în direcțiile actuale de politică industrială (Procesarea alimentelor și băuturilor/Industrie alimentară)  prin participarea la programe de formare profesională continuă, în vederea obținerii unei calificări complete și actuale, prin activități destinate calificării/recalificării, în corelare cu cerințele pieței muncii, competitivității și dezvoltării durabile.

Evenimentul este organizat în zilele de 13 decembrie 2015 începând cu ora 15.30 si 14 decembrie 2015 începând cu ora 9.30, la hotel Ramada Parc București (Bulevardul Poligrafiei nr. 3-5) și vor participa 86 cei mai buni absolvenți ai cursurilor de calificare în industria alimentară, reprezentanți ai Solicitantului și Partenerilor, precum și invitați din domeniu și din partea autorităților de resort.

  

Cu deosebită stimă,
Dragoş FRUMOSU
Manager de Proiect


 

 

AGENDa

 

 evenimentului pentru premierea a 86 de cursanți certificați în cadrul proiectului și diseminarea bunelor practici în cadrul proiectului POSDRU/182/2.3/S/151536 „Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)”

București

13 – 14 decembrie 2015

 

 

Titlul proiectului Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)
Cod proiect POSDRU/182/2.3/S/151536
Regiunile de implementare Centru, Vest, Sud-Muntenia, Nord-Est, Sud-Est, București-Ilfov
Denumirea activităţii A.3. Organizarea unui schimb de experienţe şi diseminarea bunelor practici în domeniul formării profesionale continue;

A.3.3. Organizarea unui eveniment pentru premierea a 86 de cursanți certificați în cadrul proiectului și diseminarea bunelor practici în cadrul proiectului

Perioadă de implementare a activităţii L9 – L10

 

 

 

ziua 1 – 13 decembrie 2015

 

15:30 – 16:00 Welcome coffee break

înscrierea participanților

16:00 – 16:15 Cuvânt introductiv – Deschiderea evenimentului de premiere a 86 de cursanți certificați în cadrul proiectului și diseminarea bunelor practici în cadrul proiectului POSDRU/182/2.3/S/151536 cu titlul „Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)”

Dragoș – Vasile FRUMOSU – Manager de proiect, președinte al Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară

16:15 – 17:00 Partea I – Premierea a 22 de cursanți certificați în cadrul proiectului POSDRU/182/2.3/S/151536 cu titlul „Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)”

Moderator: Florin Badea

17:00 – 17:30 COFFEE BREAK
17:30 – 17:45 Cuvântul reprezentantului Partenerului 1 – Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificație și Produse Făinoase – ROMPAN
17:45 – 18:30 Partea a II-a – Premierea a 21 de cursanți certificați în cadrul proiectului POSDRU/182/2.3/S/151536 cu titlul „Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)”

Moderator: Florin Badea

18:30 – 18:45 Scurtă prezentare a rezultatelor proiectului POSDRU/182/2.3/S/151536 cu titlul „Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)”

Florența – Claudia Dumitru – Responsabil implementare activități proiect

18:45 – 19:00 Concluziile primei zile de desfășurare a evenimentului de premiere a 86 de cursanți certificați în cadrul proiectului și diseminarea bunelor practici în cadrul proiectului POSDRU/182/2.3/S/151536 cu titlul „Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)”
19:30 CINA

 

 

 

 

ziua 2 – 14 decembrie 2015

 

09:30 – 09:45 Cuvânt introductiv – Deschiderea celei de-a 2-a zile de desfășurare a evenimentului de premiere a 86 de cursanți certificați în cadrul proiectului și diseminarea bunelor practici în cadrul proiectului POSDRU/182/2.3/S/151536 cu titlul „Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)”

Dragoș – Vasile FRUMOSU – Manager de proiect, președinte al Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară

09:45 – 10:30 Partea a III-a – Premierea a 21 de cursanți certificați în cadrul proiectului POSDRU/182/2.3/S/151536 cu titlul „Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)”

Moderator: Florin Badea

10:30 – 10:45 COFFEE BREAK
10:45 – 11:00 Cuvântul reprezentantului Partenerului 2 – S.C. FORMARE MANAGERIALĂ ÎN TURISM – FMT S.R.L.
11:00 – 11:45 Partea a IV-a – Premierea a 22 de cursanți certificați în cadrul proiectului POSDRU/182/2.3/S/151536 cu titlul „Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)”

Moderator: Florin Badea

11:45 – 12:00 închiderea Evenimentului de premiere a 86 de cursanți certificați în cadrul proiectului și diseminarea bunelor practici în cadrul proiectului POSDRU/182/2.3/S/151536 cu titlul „Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)”

Dragoș – Vasile FRUMOSU – Manager de proiect, președinte al Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară

12:30 prânz

 


 

Galerie Foto: