Conferinta inchidere proiect- 17 decembrie

Invitație 

Conferința de închidere a proiectului POSDRU/182/2.3/S/151536

Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă

(FLEXI-IA-FPC)

București

17 decembrie 2015

 

Stimată doamnă/Stimate domn,

 

Avem deosebita plăcere de a va invita joi, 17 decembrie 2015, începând cu orele 930, în Municipiul București, Hotel Minerva, str. Gheorghe Manu, nr. 2-4, la Conferința de închidere a proiectului POSDRU/182/2.3/S/151536 cu titlul „Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)”, implementat de Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară (FSIA), în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificație și Produse Făinoase – ROMPAN și S.C. Formare Managerială în Turism S.R.L, proiect cofinanțat din Fondul Social European Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție 2.3 „Acces şi participare la formare profesională continuă”.

 

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea competitivității și adaptabilității a 718 persoane angajate în intreprinderi/instituții din sectoarele economice incluse în direcțiile actuale de politică industrială (Procesarea alimentelor și băuturilor/Industrie alimentară) prin participarea la programe de formare profesională continuă, în vederea obținerii unei calificări complete și actuale, prin activități destinate calificării/recalificării, în corelare cu cerințele pieței muncii, competitivității și dezvoltării durabile.

 

Prin obiectivele specifice, proiectul a urmărit:

  • dezvoltarea oportunităților de formare profesională și promovarea beneficiilor FPC prin campanii de promovare adresate persoanelor angajate din 6 regiuni de dezvoltare;
  • promovarea accesului angajaților la programe FPC, în vederea obținerii unui certificat de calificare cu recunoaștere națională;
  • dezvoltarea și furnizarea unor programe de FPC în vederea calificării/recalificării în meserii specifice sectorului economic Procesarea alimentelor și băuturilor/ Industrie alimentară pentru 718 angajați;
  • îmbunătățirea capacității profesionale a 718 angajați din întreprinderi/instituții din sectorul economic Procesarea alimentelor și băuturilor/ Industrie alimentară inclus în direcțiile actuale de politică industrială și din zonele foste industrializate prin participarea la cursuri de FPC (calificare/recalificare) care respectă standardele recunoscute la nivel european, având la bază metode și material-suport adaptate necesităților moderne de învățare;
  • acordarea de subvenții participanților la programele de formare profesională derulate în cadrul proiectului;
  • sprijinirea accesului și participării la FPC prin organizarea unor schimburi de experiență și diseminare de bune practici în domeniul FPC;
  • promovarea principiilor egalității de șanse, protecției mediului, siguranței și sănătății la locul de muncă.

 

Scopul principal al conferinței vizează prezentarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului, activitățile implementate, bunele practici din cadrul proiectului. Cunoscând preocupările dumneavoastră pentru domeniul proiectului și importanța pe care dorim să o acordăm acestui subiect, am fi onorați de participarea dumneavoastră la acest eveniment.

 

Pentru confirmarea participării și informaţii suplimentare privind desfăşurarea Conferinței de închidere a proiectului POSDRU/182/2.3/S/151536 cu titlul „Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)”, vă rugăm să aveți în vedere tel: 021.222.24.05 și e-mail: flexi.fsia@gmail.com.

Persoană de contact: Dan – Claudiu Ilie, expert informare și publicitate proiect.

 

Cu deosebită considerație, 

Dragoş Vasile FRUMOSU

Manager Proiect


 

 

agendă 

Conferința de închidere a proiectului POSDRU/182/2.3/S/151536

Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă

(FLEXI-IA-FPC) 

București

17 decembrie 2015

  

 

09:30 – 10:00 Welcome coffee break/ primirea participanților

Hotel Minerva, str. Gheorghe Manu, nr. 2-4, Municipiul București

10:00 – 10:15 Cuvânt introductiv – Deschiderea conferinței de închidere a proiectului POSDRU/182/2.3/S/151536 cu titlul „Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)”

Dragoș – Vasile FRUMOSU – Manager de proiect, președinte al Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară

10:15 – 10:45 Stadiul actual al implementării POSDRU; importanța creșterii calității și a accesului la învățarea pe tot parcursul vieții și adaptarea la necesitățile pieței forței de muncă

– scurtă intervenție a reprezentantului Ministerului Fondurilor Europene;

– scurtă intervenție a reprezentantului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

– scurtă intervenție a reprezentantului Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

– scurtă intervenție a reprezentantului AM POSDRU/CNDIPT;

– scurtă intervenție a reprezentantului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;

– scurtă intervenție a reprezentantului Autorității Naționale pentru Calificări;

– scurtă intervenție a reprezentantului Inspectoratului Teritorial de Muncă al Municipiului București.

10:45 – 11:15 Diseminarea bunelor practici și a experienței acumulate de către parteneri în cadrul proiectului POSDRU/182/2.3/S/151536 cu titlul „Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)”

Aurel POPESCU – președinte al Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificație și Produse Făinoase – ROMPAN (partenerul 1)

Tiberiu FORIȘ – administrator al S.C. Formare Managerială în Turism S.R.L (partenerul 2)

11:15 – 11:30 COFFEE BREAK
11:30 – 12:15 Prezentarea rezultatelor proiectului POSDRU/182/2.3/S/151536 cu titlul „Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)” obținute pe parcursul implementării acestuia

Florența – Claudia DUMITRU – Responsabil implementare activități proiect

12:15 – 12:30 Concluziile conferinței de închidere a proiectului POSDRU/182/2.3/S/151536 cu titlul „Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)”

Sesiune de întrebări și răspunsuri

12:30 – 13:00 conferința de presă pentru închiderea proiectului POSDRU/182/2.3/S/151536 cu titlul „Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)”
13:00 DEJUN

 


 

 

Galerie Foto: