Conferinţa de lansare- Bucureşti 28 mai 2015

INVITAŢIE CONFERINŢĂ DE LANSARE

 

Stimate doamne/Stimaţi domni,

Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară, are plăcerea de a vă invita să participați la Conferința de lansare a proiectul POSDRU/182/2.3/S/151536 cu titlul ”Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)”.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, se derulează pe o perioadă de 10 luni, fiind implementat în parteneriat cu Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificație și Produse Făinoase – ROMPAN și S.C. Formare Managerială în Turism S.R.L.

Obiectivul proiectului este de a crește competitivitatea și adaptabilitatea a 718 persoane angajate în intreprinderi/instituții din sectoarele economice incluse în direcțiile actuale de politică industrială (Procesarea alimentelor și băuturilor/Industrie alimentară)  prin participarea la programe de formare profesională continuă, în vederea obținerii unei calificări complete și actuale, prin activități destinate calificării/recalificării, în corelare cu cerințele pieței muncii, competitivității și dezvoltării durabile.

Conferința de lansare se va desfășura în data de 28.05.2015, la RIN Grand Hotel, sala Bruxelles, Șoseaua Vitan-Bârzești 7D-7E, București, incepând cu orele 9.30.

Detalii privind programul şi temele abordate în cadrul conferinţei sunt prezentate în agenda care însoţeşte prezenta invitaţie.

Informaţii suplimentare privind desfăşurarea conferinţei puteţi obține de la Dl. Ilie Dan Claudiu- Expert informare și publicitate, Tel: 021 222.24.05, e-mail: iliedan76@yahoo.com.

 

 

Cu deosebită stimă,
Dragoş FRUMOSU
Manager de Proiect


CONFERINȚA DE LANSARE
a proiectului

”Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)”

BUCUREȘTI – RIN Grand Hotel – 28 mai 2015 

AGENDA EVENIMENTULUI

Orele 09.30 – 10.00 

  • Welcome coffee break
  • Primirea participanţilor

Orele 10.00 – 11.00 

  • Deschiderea oficială a conferinţei, cuvânt de salut invitaţi

Dl. Dragoş Frumosu  – Manager de Proiect
Dl. Aurel Popescu – ROMPAN
Dl. Diana Foriș – FMT                        .                                             

                                    Pauză de cafea orele 11.00 – 11.15 

Orele 11.15 – 12.30 

  • Prezentarea proiectului ”Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)” 

Dna. Claudia Dumitru

  • Dezbateri
  • Concluzii

Orele 12.30 – 13.00 

  • CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Orele 13.00 

  • Dejun

Galerie Foto: