Comunicat de presa Conferinta de inchidere proiect

Newsletter nr.4
23 decembrie 2015
Arata tot

Comunicat de presa Conferinta de inchidere proiect

COMUNICAT

 

Data:  11.12.2015

Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară are plăcerea de a vă invita să participați la Conferința de presă destinată închiderii proiectului POSDRU/182/2.3/S/151536 cu titlul ”Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)”.

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, s-a derulat pe o perioada de 10 luni, fiind implementat în parteneriat cu Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificație și Produse Făinoase – ROMPAN și S.C. Formare Managerială în Turism S.R.L.

Valoarea totală a proiectului este de 8.569.641,50 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 8.398.248,67 lei.

Obiectivul proiectului a fost acela de a crește competitivitatea și adaptabilitatea a 718 persoane angajate în intreprinderi/instituții din sectoarele economice incluse în direcțiile actuale de politică industrială (Procesarea alimentelor și băuturilor/Industrie alimentară)  prin participarea la programe de formare profesională continuă, în vederea obținerii unei calificări complete și actuale, prin activități destinate calificării/recalificării, în corelare cu cerințele pieței muncii, competitivității și dezvoltării durabile.

Conferința de presă se va desfășura în data de 17.12.2015, la Hotel Minerva, sala Maya, Str. Gheorghe Manu 2-4, București,  începând cu orele 12.30.

 

 

Detalii suplimentare puteți obține de la:

Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară

Nume persoană de contact:  FRUMOSU DRAGOȘ VASILE

Funcția: Manager proiect

Tel. 021 2222405; Fax: 021 2221406; e-mail: fsia@rdsmail.ro

Nume persoană de contact : ILIE DAN CLAUDIU- Expert informare și publicitate

E-mail: iliedan76@yahoo.com

Comments are closed.