Prin obiectivele propuse, proiectul va contribui la promovarea principiului de învațare pe tot parcursul vieții pentru creșterea șanselor de menținere pe piața muncii, precum și promovarea legăturii directe între obținerea unei calificări și creșterea productivității muncii

Beneficiile pentru grupul țintă

  • oportunități de calificare/recalificare a angajaților
  • menținerea locului de muncă
  • posibilitatea agenților economici de a avea personal calificat/recalificat
  • creșterea calității lucrarilor realizate de personalul angajat calificat
  • creșterea nivelului de calificare/recalificare, în special a celor cu risc major de marginalizare socială datorită necalificării sau calificării necorespunzătoare
  • impact pozitiv asupra economiei în cele 5 regiuni de dezvoltare
  • îmbunatațirea calității formării profesionale și corelarea cu piața muncii