Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară, cu sediul în str. Walter Mărăcineanu, nr. 1-3, sect. 1, București, derulează, începând cu data de 30.03.2015, proiectul POSDRU/182/2.3/S/151536 cu titlul ”Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)”, în baza contractului de finantare încheiat cu Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial ”Dezvoltarea Resurselor Umane” – Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic.

Proiectul este implementat in parteneriat cu Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificație și Produse Făinoase – ROMPAN si S.C. Formare Managerială în Turism S.R.L.

Valoarea totala a proiectului este de 8.569.641,50 lei, din care asistența financiară nerambursală este de 8.398.248,67 lei.

REGIUNI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

  • Centru
  • Vest
  • Sud Muntenia
  • Nord-Est
  • Sud -Est
  • Bucurest-Ilfov